praktický lékař pro děti, dorost a dospělé
233 358 792 Pod Marjánkou 12
169 00 Praha 6
Břevnov
Drobečková navigace

Ordinace > Profesní údaje

Profesní údaje

MUDr.Marie Řeháková
lékařka

 • 1984 – promovala na Universitě Karlově, Fakultě dětského lékařství
  (dnešní II.  Lékařské fakultě)
 • 1989 – atestace z pediatrie I. st.
 • 1993 – atestace z posudkového lékařství
 • 2001 – atestace z všeobecného lékařství I. st.,
 • od ukončení fakulty členství v profesních organizacích,
  účastní se certifikovaného postgraduálního vzdělávání


Lenka Janečková
zdravotní sestra

 • absolvovala střední zdravotnickou školu
 • je členkou sesterských profesních organizací, účastnicí certifikovaného
  pomaturitního vzdělávání zdravotních sester