praktický lékař pro děti, dorost a dospělé
233 358 792 Pod Marjánkou 12
169 00 Praha 6
Břevnov
Drobečková navigace

Ordinace > Nová legislativa po 1.4.2012

Nová legislativa po 1.4.2012

Zrušena 1.1.2013, ale raději ponecháváme na stránkách, pokud by byla obnovena

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM

Od 1.4.2012 platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (což jsou pacienti do 18ti let věku). Tyto pravidla daná zákonem musíme dodržovat a považujeme za nutné Vás o nich informovat.

  • s jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídka), nebo léčebným, musí být VŽDY udělen souhlas alespoň jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný apod.) Nově tedy bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů
  • se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, tedy když výkon s sebou nese riziko poškození zdraví pacienta (např. nepovinné očkování) je třeba souhlasu obou rodičů. Zde lze akceptovat doručení písemného souhlasu jednoho rodiče druhým rodičem
  • u pacientů starších 15ti let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič)
  • rodič může  písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod. např.) při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma.

Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče, nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování) – zde tedy není nutný souhlas rodiče.

Povinnosti uložené zákonem jsou od 1.4.2012 pod sankcí, v případě jejich nedodržení může lékař dostat pokutu až do výše 1.000.000,- Kč.

Upozorňujeme rodiče, že může dojít v souvislosti s naplněním nově uložených povinností k prodloužení čekací doby.

Doporučujeme se objednávat na neakutní vyšetření a dohodnout optimální postup.

 

Formuláře ke stažení

Nesouhlas s poskytnutím zdravotnich služeb - povinné očkování (PDF, 107 kB)

Souhlas - nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb - nepovinné očkování (PDF, 112 kB)

Souhlas - nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb (PDF, 110 kB)

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let (PDF, 152 kB)

Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách (PDF, 147 kB)

Oznámení soudu dle ust.§35, odst.3, zákona č.372/2011 Sb. (PDF, 155 kB)