praktický lékař pro děti, dorost a dospělé
233 358 792 Pod Marjánkou 12
169 00 Praha 6
Břevnov
Drobečková navigace

Ordinace > Aktuality z ordinace

Aktuality z ordinace


Vždy sledujte, prosím, období školních prázdnin pro Prahu 6

(netýká se uznaných svátečních a víkendových dnů)

Pokud máte zájem, využijte možnost registrace vašich e-mailových adres pro automatické zasílání aktualit..

bře 30

Očkování dětí

Informace k očkování dětí:

Na základě článku, který vyšel v pátečním vydání MF Dnes bez konzultace s výborem České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS), pracuje výbor této společnosti na prohlášení, které obratem zveřejní. Smyslem stanoviska bude, že i nadále platí doporučení ČVS k očkování dětí, tedy očkování nepřerušovat a neodkládat a to především u kojenců a batolat. Benefit očkování v těchto věkových kategoriích převyšuje riziko přenosu infekce v očkujících zdravotnických zařízeních. Při přerušení očkování existuje reálná hrozba vzniku dalších epidemií, především spalniček a černého kašle. V případě odkladu u očkování v pozdějším věku by to mělo být vždy po konzultaci s registrujícím PLDD.


bře 23

Předběžně ordinační hodiny pro příští týden

Pro příští týden (23.3.-27.3.) předpokládáme tuto ordinační dobu

po 8-11

út 13-16

st 8-11

čt 10-14

pá 8-11

Telefonovat lze kdykoliv v uvedených časech a hlavně se vždy domluvte se sestřičkou.

Přejeme všem hodně zdraví a klidu, držte se!


bře 19

Infolinky pojišťoven k nákaze COVID-19

Informace o koronavirové nákaze COVID-19 poskytují nyní také infolinky zdravotních pojišťoven

Odpovědi na dotazy a poradenství k této nákaze poskytuje nově všech sedm zdravotních pojišťoven na svých informačních linkách.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: 800 213 213


bře 19

Změna ordinační doby

Z důvodu stále trvajícího nedostatku OP zkracujeme ordinační dobu 

čtvrtek 19.3.  10 - 14 hodin

pátek  20.3.    8 - 11 hodin

Chráníme Vaše i naše zdraví, děkujeme za pochopení


bře 17

Poliklinika dnes otevřena do 16 hodin

Poliklinika otevřena dnes do 16 hodin

- z rozhodnutí vedení polikliniky


bře 17

Nouzový režim

Vážení pacienti,

s ohledem na to, že v budově polikliniky nelze zajistit to, že se nepotkáte s jinými osobami, že nemáme - my ani Vy -předepsané ochranné osobní pomůcky, nejsme schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. Převádíme činnost naší praxe do nouzového režimu a poskytujeme jen telefonické či elektronické konzultace, zajišťujeme předpisy e-Receptů a vystavujeme e- Neschopenky bez fyzického kontaktu s Vámi. Tato opatření platí do odvolání a budu je dále upřesňovat.

Za kolektiv s úctou k Vašemu i našemu zdraví !


bře 15

Opatření - prevence nákazy koronavirem

Doporučujeme všem pacientům, aby před zamýšlenou návštěvou ordinace telefonicky kontaktovali sestřičku pro aktuální informace.

Je nutné si uvědomit, že i sami lékaři a sestry našich ordinací se mohou stát významným rizikovým faktorem a přispět k rozšíření onemocnění (k čemuž již bohužel v několika místech ČR došlo).

Toto je způsobováno nedostatkem ochranných prostředků. Roušky nám vystačí maximálně na dva dny práce (a nejde o respirátory s FFP 3), navíc nám dochází desinfekce a rukavice.

Děkujeme za pochopení.


bře 09

Jak probíhá karanténa?

Jak probíhá karanténa?

Pokud lékař či hygienik nařídí člověku karanténu, znamená to pro dotyčného přerušení veškerého společenského života. Zvlášť přísná musí být karanténa v případě, že se infekce přenáší vzduchem kapénkami, jako je tomu u nemoci COVID-19. V takovém případě člověk nesmí chodit do práce, školy nebo do dětského kolektivu.

 

„Nesmí ale večer jít ani nikam za sportem, nesmí jít do divadla, do kina, do hospody nebo na návštěvu přátel. Musí se zdržovat jenom a pouze doma,“ přiblížila pro iROZHLAS.cz ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková.

Nákupy a doručování potravin

Protože člověk v karanténě nesmí opustit svůj byt, měl by si zařídit, jak a kdo ho bude zásobovat potravinami. Nejlepším řešením proto je, požádat rodinu nebo si nákup objednat přes internetové rozvážkové služby. I samotná předávka tašek s nákupem by měla mít svá pravidla. V nejlepším případě by měl zákazník zaplatit dopředu s tím, že mu kurýr nákup nechá přede dveřmi. „Nejde ani tak o kontaminaci nějakých tašek, jako spíš o přímý kontakt člověka s člověkem třeba při mluvení nebo při pobytu v jedné místnosti,“ řekla Šimůnková.

 

Můžu jít vyvenčit psa?

 

V případě, že člověk, který je v karanténě, vlastní domácího mazlíčka a není nikdo jiný, kdo by ho mohl vyvenčit, může se s ním podle hygieničky vydat na velmi krátkou procházku do nejbližší vzdálenosti. Ta by ale měla proběhnout v době, kdy je venku co nejméně lidí.

„V případě, že venku někoho potká, musí se otočit a jít někam jinam, aby kapénkami nezasáhl i toho člověka,“ upozornila hygienička.

Společná domácnost

Karanténa se podle ní zpravidla ukládá pouze lidem, kteří byli v kontaktu s nemocným člověkem nebo pobývali v rizikové oblasti. Ti poté musí mít svoji oddělenou místnost, ve které mohou čas po celou dobu karantény strávit.

Hygienička připomíná, že lidé musí také dodržovat oddělené používání koupelny a WC a po použití je vždy vydezinfikovat. „Nesmí také zapomínat na to, že při splachování záchodu se musí uzavírat poklop, aby se aerosol nedostal do vzduchu,“ řekla hygienička.


bře 08

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Autor: MUDr. Marie Řeháková

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:

I.
Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března
2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby
bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to
telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro
děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem
v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území
Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a)
zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.


Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě.

Vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Italské republiky (cca 4 000
případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo
při svém pobytu na území Italské republiky, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění
COVID-19 z Italské republiky.

Mimořádné opatření se vydává na základě souhlasného projednání s hejtmany všech krajů
a primátorem hlavního města Prahy.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k očekávanému návratu až několika desítek tisíc osob z Italské republiky, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření
je den jeho vydání.


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
podepsáno elektronicky


úno 27

Koronavirus - aktualita

Koronavir - informace ke dni 26.2.2020.

Dne MZ vydalo další aktualizovaný algoritmus ORGANIZACE OŠETŘENÍ, VYŠETŘENÍ A PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ. V podstatě se jedná o další rozšíření epidemiologicky rizikových oblastí, kterými jsou aktuálně  

Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie Emilia – Romagna a Piedmont), Japonsko, Singapur. 

Aktualizovaný algorimus dáváme znovu na web, rovněž Aktuální doporučení MZ ČR pro  cestovatele z 26.2.2020, které přikládáme k možnému využití pro informaci pacientů (zejména kategorie B ev.C), aby lékaře (ev.  OHS, KHS, inf.odd.) kontaktovali telefonicky a "nikam nechodili", včetně informační linky na SZÚ: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin. 

Nařízenou karanténu je v této situaci  vhodnější řešit vystavením a zasláním e-PN