praktický lékař pro děti, dorost a dospělé
233 358 792 Pod Marjánkou 12
169 00 Praha 6
Břevnov

Ordinace praktického lékaře pro děti, dorost a dospělé

Ordinace praktického lékaře pro děti, dorost a dospělé vznikla během let zcela přirozeným vývojem z původní samostatné ordinace pro děti a dorost. Každý kontakt s dětskými pacienty - jejich nemocemi a problémy vždy souvisel a souvisí s celou rodinou.

Po celou dobu existence ordinace je středem zájmu dětský pacient neodtržený z přirozeného prostředí své rodiny – rodičů, kteří mnohdy trpěli velmi podobnou akutní či chronickou chorobou, ale pro nutnost péče o děcko, se sami k lékaři ani nedostali a tím nechtěně ohrožovali zdraví své i svého dítěte. Po absolvování vzdělávacích a administrativních kroků se podařilo umožnit našim pacientům čerpat péči svého praktického lékaře "pod jednou střechou", bez prodlevy čekání přede dveřmi dvou ordinací, bez nutnosti opakovaného vysvětlování zdravotních problémů.

Důležité upozornění
poskytování telefonických informací z naší ordinace


Milí pacienti a rodiče našich pacientů,

je nám líto, ale během jiných, než hodin pro Léčebnou péči a kontroly nemůžeme zaručit, že budeme schopné vyřizovat Vaše telefonické dotazy, jako např. omluva z termínu preventivích prohlídek a očkování, dotazy na výsledky laboratorních vyšetření, apod..

Věnujeme se pacientovi a také složité administrativě.

Děkujeme Vám za pochopení.


Rozsah poskytované péče

 • léčebná péče pro děti i dospělé
  zajištění návaznosti na odborná pracoviště,
  nemocniční oddělení

 • preventivní péče pro děti i dospělé 
  očkování
  lázeňská péče, pobyty v ozdravovnách a léčebnách
  poradenství např. v oblastech stravování, vhodných sportovích aktivit, orientace v doporučených postupech při léčbě hypertenze, kloubních potíží, obezity, zvýšené hladiny cholesterolu, hodnot jaterních testů, prevence úrazů
  správné životosprávy v době těhotenství a kojení
  péče o děti – vhodné prostředí, stravování, sportovní vyžití, mimoškolní aktivity
  prevence úrazů
  preventivní programy drogové a hráčské závislosti, závislosti na alkoholu
  psychosomatické obtíže

   

ORDINAČNÍ DOBA

Den

Léčebná péče
a kontroly

+ telefony

Preventivní péče, očkování, ne kontroly PN, nelze vyřizovat telefony !
(pouze pro zvané na předem objednaný přesný čas)

Pondělí

7 - 12

12 - 13

na objednaný čas

Úterý

14 - 18

12 - 14 pro novorozence

na objednaný čas

Středa

10 - 12

7-10,12-13 pro školní děti

na objednaný čas

Čtvrtek

12 - 16

9 - 12 pro předškolní děti

na objednaný čas

Pátek

7 - 11

11 - 12

na objednaný čas

Dospělí pacienti jsou zváni na preventivní prohlídky individuálně, po předchozí domluvě.
Návštěvní službu a specifické potřeby pacientů řešíme podle dané situace.

Sledujte, prosím, v kolonce „Aktuality z ordinace", úpravu ordinační doby během prázdnin a svátečních dnů.

 

Aktuality z ordinace